FA | EN | AR
پنج شنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٥
جمع بازديدكنندگان امروز: 293
جمع بازديدها تاكنون: 507319
افزایش آمار متقاضیان مجوز سقط درمانی در 10 ماهه سال 95
آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان درده ماهه سال 95 افزایش یافت.
افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان در 10 ماهه سال 1395
آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در 10 ماهه سال 1395 افزایش یافت.
افزایش متوفیان ناشی از حوادث کار در نه ماهه سال 1395
آمار متوفیان ناشی از حوادث کار در نه ماهه سال 1395 استان اصفهان کاهش یافت.
‏‏‏‏1395/11/23 » عکس روز
‏‏‏‏1395/11/23 » افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان در 10 ماهه سال 1395
‏‏‏‏1395/11/23 » افزایش آمار متقاضیان مجوز سقط درمانی در 10 ماهه سال 95
‏‏‏‏1395/11/17 » افزایش متوفیان ناشی از حوادث کار در نه ماهه سال 1395
‏‏‏‏1395/11/17 » افزایش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با قرص برنج در نه ماهه سال 1395
‏‏‏‏1395/11/17 » کاهش آمار متوفیات حوادث ترافیکی
‏‏‏‏1395/11/09 » برگزاری دوره آموزشی کارشناسی تخصصی در تالار تشریح
‏‏‏‏1395/11/06 » کاهش آمار مراجعین نزاع در نه ماهه سال 1395 استان اصفهان
‏‏‏‏1395/10/26 » افزایش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در نه ماهه سال 95
‏‏‏‏1395/10/26 » افزایش آمار معاینات سرپایی در نه ماهه سال 1395
‏‏‏‏1395/10/26 » افزایش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در نه ماهه سال 1395

آرشيو اخبار

آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: اصفهان، فلكه فيض کدپستی: 8165875735
تلفن: 6613426، دورنگار: 6616310،
پیام کوتاه: 20001372