FA | EN | AR
جمعه ٢٨ شهريور ١٣٩٣
جمع بازديدكنندگان امروز: 128
جمع بازديدها تاكنون: 251826
رد پای موتور سیکلت در یک سوم تصادفات منجر به فوت
بررسي هاي انجام شده در واحد آمار ادراه کل پزشكي قانوني استان اصفهان نشان می دهد كه در پنج ماهه اول سال 93، در حوادث رانندگي استان 480 نفر كشته شده اند،که وسیله مورد استفاده 28 درصد از آنها موتور سیکلت بوده است .
افزایش آمار پرونده های به نتیجه رسیده در کمیسونهای پزشکی قانونی
آمار پرونده های به نتیجه رسیده در کمیسونهای پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سا لجاری افزایش یافت.
بازدید دبیر ستاد اقامه نماز استان از پزشکی قانونی
دبیر ستاد اقامه نماز استان از اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان بازدید کرد .
‏‏‏‏1393/06/25 » بازدید دبیر ستاد اقامه نماز استان از پزشکی قانونی
‏‏‏‏1393/06/20 » رد پای موتور سیکلت در یک سوم تصادفات منجر به فوت
‏‏‏‏1393/06/18 » افزایش آمار متوفیات ناشی از سوختگی
‏‏‏‏1393/06/18 » افزایش آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی
‏‏‏‏1393/06/18 » کاهش آمار مراجعین به دليل نزاع
‏‏‏‏1393/06/18 » کاهش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان
‏‏‏‏1393/06/18 » افزایش آمار متوفیات ناشی ازحوادث کار
‏‏‏‏1393/06/18 » کاهش آمار متوفیات ناشی از سوء مصرف مواد مخدر
‏‏‏‏1393/06/18 » افزایش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی
‏‏‏‏1393/06/18 » افزایش آمار پرونده های به نتیجه رسیده در کمیسونهای پزشکی قانونی
‏‏‏‏1393/06/18 » افزایش آمار متوفیات ناشی از حوادث ترافیکی در استان اصفهان

آرشيو اخبار

آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: اصفهان، فلكه فيض کدپستی: 8165875735
تلفن: 6613426، دورنگار: 6616310،
پیام کوتاه: 20001372