FA | EN | AR
چهارشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٦
جمع بازديدكنندگان امروز: 713
جمع بازديدها تاكنون: 578628
برگزاری جلسات آموزشی ویژه قضات در شهرستان نائین
جلسات آموزشی ویژه قضات، شهریور ماه سال جاری در محل دادگستری شهرستان نائین برگزار شد.
کاهش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در پنج ماهه اول سال 1396 در استان اصفهان
آمار فوت ناشی ازحوادث کار در پنج ماهه اول سال 1396 در استان اصفهان کاهش یافت.
افزایش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در چهار ماهه اول سال 96
آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در چهار ماهه اول سال 96 افزایش یافت.
‏‏‏‏1396/06/29 » کاهش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در پنج ماهه اول سال 1396 در استان اصفهان
‏‏‏‏1396/06/29 » افزایش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در پنج ماهه اول سال جاری در استان اصفهان
‏‏‏‏1396/06/26 » عکس روز
‏‏‏‏1396/06/26 » برگزاری جلسات آموزشی ویژه قضات در شهرستان نائین
‏‏‏‏1396/06/20 » افزایش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در چهار ماهه اول سال 96
‏‏‏‏1396/06/20 » افزایش آمار غرق شدگی در چهارماهه اول سال جاری در استان اصفهان
‏‏‏‏1396/06/18 » جایگاه دوم پزشکی قانونی از نظر تعداد طرح های پژوهشی در سال 1395
‏‏‏‏1396/06/05 » کسب رتبه اول اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در بیستمین جشنواره شهید رجایی
‏‏‏‏1396/06/01 » بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی از اداره کل پزشکی قانونی استان
‏‏‏‏1396/05/31 » فوت سه نفر بدنیال مسمومیت با قرص برنج
‏‏‏‏1396/05/31 » کاهش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در چهار ماهه اول سال 1396

آرشيو اخبار

آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: اصفهان، فلكه فيض کدپستی: 8165875735
تلفن: 6613426، دورنگار: 6616310،
پیام کوتاه: 20001372