FA | EN | AR
چهارشنبه ٠٩ مهر ١٣٩٣
جمع بازديدكنندگان امروز: 137
جمع بازديدها تاكنون: 254251
بازدید رییس کل دادگستری استان از پزشکی قانونی
جلسه مشترکی با حضور مدیر کل پزشکی قانونی و آقای خسروی رییس کل دادگستری و آقای بنیمی معاون قضایی و ارشد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در استان اصفهان در دفتر مدیریت اداره کل برگزار شد
افزایش آمار پرونده های به نتیجه رسیده در کمیسونهای پزشکی قانونی
آمار پرونده های به نتیجه رسیده در کمیسونهای پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سا لجاری افزایش یافت.
بازدید دبیر ستاد اقامه نماز استان از پزشکی قانونی
دبیر ستاد اقامه نماز استان از اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان بازدید کرد .
‏‏‏‏1393/07/03 » بازدید رییس کل دادگستری استان از پزشکی قانونی
‏‏‏‏1393/06/25 » بازدید دبیر ستاد اقامه نماز استان از پزشکی قانونی
‏‏‏‏1393/06/20 » رد پای موتور سیکلت در یک سوم تصادفات منجر به فوت
‏‏‏‏1393/06/18 » افزایش آمار متوفیات ناشی از سوختگی
‏‏‏‏1393/06/18 » افزایش آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی
‏‏‏‏1393/06/18 » کاهش آمار مراجعین به دليل نزاع
‏‏‏‏1393/06/18 » کاهش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان
‏‏‏‏1393/06/18 » افزایش آمار متوفیات ناشی ازحوادث کار
‏‏‏‏1393/06/18 » کاهش آمار متوفیات ناشی از سوء مصرف مواد مخدر
‏‏‏‏1393/06/18 » افزایش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی
‏‏‏‏1393/06/18 » افزایش آمار پرونده های به نتیجه رسیده در کمیسونهای پزشکی قانونی

آرشيو اخبار

آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: اصفهان، فلكه فيض کدپستی: 8165875735
تلفن: 6613426، دورنگار: 6616310،
پیام کوتاه: 20001372