FA | EN | AR
پنج شنبه ١٠ فروردين ١٣٩٦
جمع بازديدكنندگان امروز: 163
جمع بازديدها تاكنون: 518761
تمهیدات ویژه پزشکی قانونی اصفهان جهت تسهیل در رسیدگی به امور مراجعین در ایام نوروز
پزشکی قانونی استان اصفهان با تشکیل ستاد ویژه ای تمهیدات لازم جهت تسهیل در رسیدگی به امور مراجعین در ایام نوروز را سامان بخشید.
کاهش آمار مراجعین به دليل نزاع در 11 ماهه سال 1395
آمار مراجعین به دليل نزاع در 11 ماهه سال 1395 کاهش یافت.
افزایش آمار متوفیات مسمومیت با گاز منو کسید کربن در 11 ماهه امسال
آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسیدکربن در 11 ماهه سال 1395 در استان اصفهان افزایش یافت.
‏‏‏‏1395/12/25 » تمهیدات ویژه پزشکی قانونی اصفهان جهت تسهیل در رسیدگی به امور مراجعین در ایام نوروز
‏‏‏‏1395/12/25 » افزایش آمار متوفیات مسمومیت با گاز منو کسید کربن در 11 ماهه امسال
‏‏‏‏1395/12/25 » کاهش آمار مراجعین به دليل نزاع در 11 ماهه سال 1395
‏‏‏‏1395/11/23 » عکس روز
‏‏‏‏1395/11/23 » افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان در 10 ماهه سال 1395
‏‏‏‏1395/11/23 » افزایش آمار متقاضیان مجوز سقط درمانی در 10 ماهه سال 95
‏‏‏‏1395/11/17 » افزایش متوفیان ناشی از حوادث کار در نه ماهه سال 1395
‏‏‏‏1395/11/17 » افزایش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با قرص برنج در نه ماهه سال 1395
‏‏‏‏1395/11/17 » کاهش آمار متوفیات حوادث ترافیکی
‏‏‏‏1395/11/09 » برگزاری دوره آموزشی کارشناسی تخصصی در تالار تشریح
‏‏‏‏1395/11/06 » کاهش آمار مراجعین نزاع در نه ماهه سال 1395 استان اصفهان

آرشيو اخبار

آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: اصفهان، فلكه فيض کدپستی: 8165875735
تلفن: 6613426، دورنگار: 6616310،
پیام کوتاه: 20001372