FA | EN | AR
سه شنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٤
جمع بازديدكنندگان امروز: 128
جمع بازديدها تاكنون: 394403
بازدید رییس سازمان پزشکی قانونی کشور از پزشکی قانونی استان اصفهان
ريیس سازمان پزشکی قانونی کشور به همراه هیاتی شش نفره مرکب از معاونین و مشاورین روز چهار شنبه 14 بهمن از اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان بازدید کرد.
تشکیل جلسه شورای قضائی استان با حضور معاون قوه قضائیه
جلسه شورای قضائی استان با حضور معاون قوه قضائیه و رییس سازمان پزشکی قانونی کشور 14 بهمن در دادگستری کل استان تشکیل شد.
دیدار رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با استاندار اصفهان
دکتر شجاعی به همراه معاونین و مشاورین سازمان پزشکی قانونی کشور با استاندار و معاونین استانداری دیدار کردند.
‏‏‏‏1394/11/17 » بازدید رییس سازمان پزشکی قانونی کشور از پزشکی قانونی استان اصفهان
‏‏‏‏1394/11/17 » دیدار رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با استاندار اصفهان
‏‏‏‏1394/11/17 » تشکیل جلسه شورای قضائی استان با حضور معاون قوه قضائیه
‏‏‏‏1394/11/12 » کاهش آمار پرونده های رسیدگی به قصور پزشکی در کمیسون
‏‏‏‏1394/11/12 » کاهش آمار برق گرفتگی در نه ماهه سال 1394 در استان اصفهان
‏‏‏‏1394/11/12 » کاهش آمار متوفیان ناشی از حوادث ترافیکی استان اصفهان در نه ماهه سال جاری
‏‏‏‏1394/11/06 » تقدیر رئیس کل دادگستری استان اصفهان از مدیرکل پزشکی قانونی استان
‏‏‏‏1394/11/03 » تودیع و معارفه ذیحساب اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان
‏‏‏‏1394/10/26 » کاهش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در نه ماهه سال 1394
‏‏‏‏1394/10/26 » افزایش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن
‏‏‏‏1394/10/26 » کاهش آمار مراجعین به دليل نزاع در نه ماهه سال 1394

آرشيو اخبار

آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: اصفهان، فلكه فيض کدپستی: 8165875735
تلفن: 6613426، دورنگار: 6616310،
پیام کوتاه: 20001372