FA | EN | AR
شنبه ٢٩ فروردين ١٣٩٤
جمع بازديدكنندگان امروز: 171
جمع بازديدها تاكنون: 314833
افزایش آمار پرونده های مختومه در کمیسونهای پزشکی قانونی
آمار پرونده های مختومه در کمیسونهای پزشکی قانونی استان اصفهان در سال 1393 افزایش یافت.
کاهش آمار فوت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر دراستان
آمار فوت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در سال 1393 دراستان اصفهان کاهش یافت .
افزایش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در استان
آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در سال1393 افزایش یافت .
‏‏‏‏1394/01/29 » افزایش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در استان
‏‏‏‏1394/01/29 » کاهش آمار فوت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر دراستان
‏‏‏‏1394/01/29 » افزایش آمار پرونده های مختومه در کمیسونهای پزشکی قانونی
‏‏‏‏1394/01/08 » عکس روز
‏‏‏‏1393/12/25 » پیام تشکر مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان
‏‏‏‏1393/12/25 » کسب رتبه دوم جشنواره شهید رجایی
‏‏‏‏1393/12/23 » افزایش آمار متوفیات ناشی از سوختگی
‏‏‏‏1393/12/23 » کاهش آمار غرق شدگی در اصفهان
‏‏‏‏1393/12/23 » کاهش آمار مراجعین به دليل نزاع
‏‏‏‏1393/12/20 » کاهش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان
‏‏‏‏1393/12/20 » افزایش آمار متوفیات ناشی ازحوادث کار

آرشيو اخبار

آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: اصفهان، فلكه فيض کدپستی: 8165875735
تلفن: 6613426، دورنگار: 6616310،
پیام کوتاه: 20001372